Sivusto ja sen ylläpitäjä

Sivustomme osoite https://www.unikoart.fi.

Ylläpitäjä: Petra Osola – Petra Illustrations (Y-tunnus 2502256-4) (markkinointinimi Uniko)

Osoite: Kalliokoskenkatu 58, 48600 Kotka

S.posti: info@unikoart.fi

Mitä henkilökohtaisia tietoja keräämme ja miksi?

Yhteydenotto lomakkeella kerätään tarvittavat tiedot asiakkaalle vastaamiseen. Nimi ja sähköpostiosoite vaaditaan.

Verkkokauppaostosten yhteydessä kerätään tarvittavat tiedot rekisteröidyltä itseltään tuotteen lähettämistä ja maksun vastaanottamista sekä laskutuksen hoitoa varten. Nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite vaaditaan. Tietojen keräämisellä taataan laadukas asiakaspalvelu ja yhteydenpito asiakkaan kanssa, sekä tilauksen toimittaminen.

Henkilötietoja ei ole pakko toimittaa, mutta tämä johtaa siihen, että asiakkuussuhdetta ei voida muodostaa.

Verkkokaupan maksupalvelu (Vismapay) kerää asiakkaalta tarvittavat tiedot maksujen vastaanottoa varten. Tiedot kerätään laskutuksen mahdollistamiseksi. Lisätietoa kerätyistä tiedoista saat suoraan maksujen välittäjältä, Visma.fi

Käsittelyn oikeusperuste ja keskeinen lainsäädäntö tietojen keräämisen taustalla

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kuusi, artiklan 1 A, kohta: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kuusi, artiklan 1 C, kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Keskeinen lainsäädäntö EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuoja laki.

Henkilötietojen säilytys

Asiakastietoja säilytetään asiakkuussuhteen ajan.

Laskutustietoja säilytetään kansallisen kirjanpitolain mukaisesti 6 vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omalta osaltaan, mitä tietoja hänestä on kirjattu. Henkilötietojentarkastuspyynnön voi tehdä Petra Illustrationsille henkilökohtaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistuksi tai poistetuksi.

Henkilöllä on oikeus tietojen poistamiseen ja tietojenkäsittelyn rajoittamiseen niiltä osin, kuin siihen ei ole lakisääteistä velvoitetta.

Mahdolliset epäilyt tietojen väärinkäytöstä voi saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi artiklan 77 mukaisesti.

Tietojen suojaus

Rekisterinhaltija on pidättänyt itsellään kaikki käyttöoikeudet laitteisiin ja ohjelmistoihin.

Rekisterinhaltija huolehtii tietojärjestelmien ja päivityksien ajantasaisuudesta ja tietoturvasta.

Rekisterinhaltijan keräämiä tietoja ei jaeta ulkopuolisille tahoille tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Lisätiedot

Mikäli kaipaat tarkennusta liittyen sivustomme yksityisyydensuojaan tai sinulla on muuten kysyttävää, ole meihin yhteydessä.